Milovaní přítelíčkové, 

chtěla bych Vám (aspoň touto cestou) popřát nádherné prožití velikonočních svátků. 

Ta obrovská radost slovy popsat nejde.. Radost ze Vzkříšení, z Beránkova vítězství nad vlkem..  

Chtěla bych Vám popřát, aby ta převeliká radost byla ve vašich srdcích i po skončení velikonoční doby, abyste vždy věděli, že Beránek Vás chrání a být s Ním, že stačí.  

Do této překrásné doby, letos plné sněhu, bych Vám chtěla popřát, abyste nemrzli, ale roztávali. Aby nová naděje, kterou jsme dostali Ježíšovým zmrtvýchvstáním, prohřála každý kout zamrzlé zahrady naší duše, a ta mohla rozkvést ještě krásněji než kdy dřív, až přijde pravé jaro. 

Nuže, radujme se! Beránek zvítězil :)

D. +

 P.S. Přidávám písničku od Spirituál kvintetu, která je (dle mého) úzce spjata právě s Velikonocemi. 211-spiritual_kvintet-beranek_a_vlk.mp3