Archiv Září 2013

Týden života..aneb On přemohl svět!

.."Ve světě máte soužení, ale vzchopte se. Já jsem přemohl svět." (Jan 16,33b).. Svět se nedělí na dobrý nebo zlý, je tu od obojího požehnaně. A já byla už dlouho zvyklá jen na samé dobro - dobré lidi, věci, zprávy.. A zčistajasna přišel týden,…